dlamaturzysty.info

Matura z języka niemieckiego

Niemiecki na maturze 2021
Język obcy - zmiany na maturze 2021

Język obcy jako przedmiot obowiązkowy

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Język obcy jako przedmiot dodatkowy

 • Ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
  O egzaminie
  Na maturze JĘZYK NIEMIECKI można wybrać, jako język nowożytny

  Język niemiecki można zdawać jako przedmiot obowiązkowy
  • część pisemna (poziom podstawowy), trwa 120 minut
  • część ustna (bez określania poziomu), trwa ok. 15 minut

  Język niemiecki można też zdawać jako przedmiot dodatkowy
  • część pisemna (poziom rozszerzony), trwa 150 minut
  • część pisemna (poziom dwujęzyczny), trwa 180 minut
  • część ustna (bez określania poziomu lub poziom dwujęzyczny), trwa ok. 15 minut
  Przygotowanie do matury z niemieckiego
  Kierunki studiów po maturze z niemieckiego
  Wyniki i liczba zdających w roku 2019
  Język niemiecki, p. podstawowy, matura 2019
  Liczba zdających: 11041
  (LO: 6133, technikum: 4908)
  średnia: 61%
  (LO: 69%, technikum: 51%)

  niemiecki_podstawowy_matura_2019_wyniki_zdajacych.gif

  Język niemiecki, p. rozszerzony, matura 2019
  Liczba zdających: 6215
  (LO: 4438, technikum: 1777)
  średnia: 56%
  (LO: 63%, technikum: 40%)

  niemiecki_rozszerzony_matura_2019_wyniki_zdajacych.gif

  Wyniki i liczba zdających w roku 2018
  Język niemiecki, p. podstawowy, matura 2018
  Liczba zdających: 13660
  (LO: 7266, technikum: 6394)
  średnia: 61%
  (LO: 69%, technikum: 52%)  Język niemiecki, p. rozszerzony, matura 2018
  Liczba zdających: 6858
  (LO: 4677, technikum: 2181)
  średnia: 54%
  (LO: 62%, technikum: 38%)  Polityka Prywatności