boks_220.gif

Matura z języka niemieckiego

O egzaminie
Na maturze JĘZYK NIEMIECKI można wybrać, jako język nowożytny

Język niemiecki można zdawać jako przedmiot obowiązkowy
• część pisemna (poziom podstawowy), trwa 120 minut
• część ustna (bez określania poziomu), trwa ok. 15 minut

Język niemiecki można też zdawać jako przedmiot dodatkowy
• część pisemna (poziom rozszerzony), trwa 150 minut
• część pisemna (poziom dwujęzyczny), trwa 180 minut
• część ustna (bez określania poziomu lub poziom dwujęzyczny), trwa ok. 15 minut
Przygotowanie do matury z niemieckiego
Kierunki studiów po maturze z niemieckiego
Wyniki i liczba zdających w roku 2018
Język niemiecki, poziom podstawowy
Liczba zdających: 13660Język niemiecki, poziom rozszerzony
Liczba zdających: 6858
INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Wykład
miniatura
Polityka Prywatności